KontorKontur_Albin_Bogren_Gavle_Entre_01

Färgsättning entréhall. Konstverk: Helga Steppan Foto: Albin Bogren

KontorKontur_Albin_Bogren_Gavle_Upp_07

Entrédörr till receptionen. Väntrum med Expedition Uppåt. Foto: Albin Bogren

Expedition Uppåt

Expedition Uppåt

Expedition Uppåt

Expedition Uppåt

KontorKontur_Albin_Bogren_Gavle_Upp_02

Foto: Albin Bogren

KontorKontur_Albin_Bogren_Gavle_Upp_05

Foto: Albin Bogren

KontorKontur_Albin_Bogren_Gavle_Upp_06

Foto: Albin Bogren

KontorKontur_Albin_Bogren_Gavle_Upp_01

Foto: Albin Bogren

KontorKontur_Albin_Bogren_Gavle_Upp_03

Konstverk till vänster: Matilda Rutas Sjukhusfåglar. Foto: Albin Bogren

KontorKontur_Gavle_Ut_09

Expedition Uppåt

KontorKontur_Albin_Bogren_Gavle_Ut_01

Expedition Utåt. Foto: Albin Bogren

KontorKontur_Albin_Bogren_Gavle_Ut_02

Expedition Utåt. Foto: Albin Bogren

KontorKontur_Albin_Bogren_Gavle_Ut_06

Expedition Utåt. Foto: Albin Bogren

KontorKontur_Gavle_Ut_10

Expedition Utåt. Foto: Albin Bogren

KontorKontur_Albin_Bogren_Gavle_Ut_07

Expedition Utåt. Foto: Albin Bogren

KontorKontur_Gavle_Ut_11

Expedition Utåt