Lekmoduler för barn i vård Krumbukt startade i tankarna: Kan ett besök i vården vara likt en färd i ett kroppens kulturhus, en resa från cell till tå. Finansierat med stöd av Konstnärsnämnden.

KontorKontor_Krumbukt02

Modul System / Organens komplexa system och kopplingar utgör en rumslig illustration. Abstraherade former som berättar om kroppen.

 

KontorKontur_Krumbukt03

Modul System / Organens komplexa system och kopplingar utgör en rumslig illustration. Abstraherade former som berättar om kroppen.

KontorKontur_Krumbukt04

Modul System / Organens komplexa system och kopplingar utgör en rumslig illustration. Abstraherade former som berättar om kroppen. Här visas sinnesorgan och urinvägar.

KontorKontur_Krumbukt05

Modul Rörelse / Förståelse av kroppen i relation till rummet. Ta sig upp, ta sig ned. Liten, större, störst. Trappa och ramp – samma funktion olika innebörd.

KontorKontur_Krumbukt06

Modul Sinne / Sensorerna skjuter upp, blickar runt, zoomar in, fångar upp och sprider ut – intryck från och för våra sinnen. Gör rösten hörd, vad är ljud och vad är oljud.

KontorKontur_Krumbukt07

Modul Rörelse / Förståelse av kroppen i relation till rummet. Ta sig upp, ta sig ned. Liten, större, störst. Trappa och ramp – samma funktion olika innebörd.

KontorKontur_Krumbukt08

Modul Rörelse / Förståelse av kroppen i relation till rummet. Ta sig upp, ta sig ned. Liten, större, störst. Trappa och ramp – samma funktion olika innebörd.

Krumbukt består av tre moduler, som har kroppen och dess funktioner i fokus. Modulerna fungerar som scener som på olika sätt aktiverar kropp och tanke.